SPRZEDAWCA:

VILOCO Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wiśniowa 3, 25-552 Kielce, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

X Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Kielcach pod numerem KRS 0000629038,

NIP 9591974909, Regon 364979281.

ADRES DO KORESPONDENCJI:

JUBILER ZINARI
Ul. WIŚNIOWA 3
25-552 KIELCE

email: jubiler@zinari.pl

RACHUNEK BANKOWY

mBank S.A – . 61 1140 2004 0000 3902 7633 5140

ZAMÓWIENIA, DOSTAWA I PŁATNOŚĆ
 1. Biżuteria w sklepie ZINARI.pl oferowana jest w pojedynczych egzemplarzach lub limitowanych seriach, w dostawie natychmiastowej.
 2. Sprzedający umożliwia realizację zamówień indywidualnych, w których warunki handlowe m.in. rozmiar, cena, czas dostawy ustalane są z Kupującym odrębnie drogą elektroniczną.
 3. Zamówienie przyjmowane jest do realizacji wyłącznie po opłaceniu całości ceny – „przedpłata”.
 4. Sprzedający nie realizuje przesyłek płatnych przy odbiorze – „za pobraniem”.
 5. Dostawa realizowana jest niezwłocznie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
  Czas dostawy na terenie Polski to 1-4 dni roboczych.
  Czas dostawy do innych krajów 3-14 dni roboczych.
 6. Aktualny koszt dostawy dostępny w opcjach przy płatności.
 7. Płatności realizowane są za pośrednictwem serwisu transakcyjnego „Przelewy24”. Operatorem przelewów oraz kart płatniczych jest PayPro S.A.  Agent Rozliczeniowy, ul. Kancelarska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 8. Przy zamówieniach indywidualnych płatność może być realizowana bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedającego, po ustaleniu szczegółów transakcji.
 9. Informacja i dostęp do danych osobowych RODO – TUTAJ
REKLAMACJE
 1. Kupujący może złożyć reklamację wobec Sprzedającego pisemnie, w szczególności w przypadku niezgodności towaru z umową bądź wad towaru, dostarczając pismo oraz zakupiony towar osobiście lub pocztą na adres: JUBILER ZINARI ul. Wiśniowa 3, 25-552 Kielce lub drogą elektroniczną email: jubiler@zinari.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe, opisanie transakcji, której reklamacja dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających reklamację, a także konkretne żądanie Kupującego związane ze składaną reklamacją. W przypadku jeśli reklamacja dotyczy zakupionego towaru wraz ze złożeniem reklamacji należy złożyć otrzymany produkt, podlegający reklamacji oraz potwierdzenie dokonania jego zakupu.
 3. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni, od daty jej otrzymania.
 4. Gdy wymiana bądź naprawa towaru okaże się możliwa, Sprzedający powiadomi o tym Kupującego oraz przekaże wszelkie informacje dotyczące dalszego toku postępowania. W przypadku uzasadniającym zwrot ceny, należność za zakupiony towar zostanie zwrócona w terminie 14 dni po uzyskaniu przez Sprzedającego zwrotu tego towaru i wskazaniu rachunku bankowego do przelewu.
 5. Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych przez Kupującego za pobraniem.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Zgodnie ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827 z późniejszymi zmianami), Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość może w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 2. Odstąpienie od umowy może nastąpić drogą pisemną na adres korespondencyjny Sprzedającego JUBILER ZINARI ul. Wiśniowa 3, 25-552 Kielce lub elektroniczną na adres email: jubiler@zinari.pl
  wzór formularza odstąpienia od umowy – .docx / .pdf
 3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, umowa uważana jest za niezawartą w stosunku do towaru, od którego zakupu Kupujący odstąpił. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Kupujący odstąpił od umowy. Koszt odesłania towaru do Sprzedającego ponosi Kupujący. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży, Sprzedający dokonuje zwrotu uiszczonej należności za towar na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy w terminie do 14 dni.
 4. UWAGA WAŻNE !
  Zwracany przez Kupującego towar powinien być kompletny, bez śladów użytkowania, posiadać metki (plomby zabezpieczające), opakowanie i oryginał dowodu zakupu (paragon).
  Biżuteria posiada metki – plomby z hologramem, które umożliwiają Kupującemu zapoznanie się z towarem, stwierdzenie jego zgodności oraz sprawdzenie rozmiarów.
  ZWRACANA BIŻUTERIA NIE MOŻE MIEĆ ŚLADÓW UŻYTKOWANIA. USZKODZENIE, ZNISZCZENIE LUB NARUSZENIE PLOMB OZNACZA UŻYTKOWANIE TOWARU PRZEZ KUPUJĄCEGO.
 5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827 z późniejszymi zmianami), w szczególności w sytuacji, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz stworzona według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. produkty wykonane na indywidualne zamówienie, zawierające grawer, przerabiane i modyfikowane, skracane, zmniejszane, powiększane, zgodnie z dyspozycją Kupującego).